Logo Thai
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมผลิดน้ำมันพืชและกากน้ำมันพืช ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน และน้ำมันคาโนลาที่มีคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "กุ๊ก" และกากพืชน้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลือง เพื่อการค้าภายในประเทศและการส่งออก เช่น เลซิทิน เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ น้ำมันพืชกุ๊ก ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP , HACCP และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครองใจผู้บริโภคชาวไทยมานานหลายทศวรรษ การันตีด้วยรางวัล Superband Awards ถึงสามปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2556-2558) และรางวัล FDA Quality Awards นอกจากนั้น เรายังใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ได้การรับรอง Carbon Footprint, Carbon Neutral และ Carbon Reduction เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ น้ำมันพืชกุ๊ก ให้เป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันพืชเพื่อสุขภาพในระดับอาเซียน และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคกันอย่างแพร่หลาย

 

www.cook.co.th